Güvenilir ve Profesyonel Çözümlerimiz İçin Bize Ulaşın 0545 365 37 14

İşletmelerin ürün ve hizmetlerle ilgili eylemlerinin yönlendirmesi ve geniş kitlelerce kabulünün sağlanmasında, kısaca pazarlama stratejilerinin etkinliğinde, doğru bilgiye ulaşma ve bilgiyi işlemenin önemi açıktır. Özellikle iletişim ve enformasyon teknolojileri alanında yaşanan değişim ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan bilgi artışı, işletmeler ve onların tüketicileri arasında büyük çapta bilgi boşluklarının ortaya çıkmasına neden olmuş, her geçen gün daha da gelişen teknoloji ve bilgi artışı pazarlama uygulamalarında yeniden yapılanmayı gerektirmiştir. Yeni dönemde bilgiye ulaşma ve değerlendirmenin yanı sıra tüketicilerin de yeni ürünler ve hizmetler hakkında bilgilendirilmesi gerekliliği gündeme gelmiştir. İşletme-tüketici arasındaki boşlukların giderilmesinde iletişim faaliyetlerine duyulan gereksinime bağlı olarak, işletmelerin başarısında sadece kaliteli üretim ve dağıtımın yeterli olmadığı fark edilmiş, ürünlerin benimsenmesinde tüketici ile iletişim kurulmasının gerekliliği anlaşılmıştır.

Bilginin teknolojiye bağlı olarak hızla artması tüketicinin bilinçlenmesinde belirgin etkilerde bulunmakta, özellikle tüketici tercihinin belirlenmesi ve satın alma karar sürecinde iletişim ve bilgi aktarımı önemli olmaktadır. Buna bağlı olarak işletmeler, rekabet üstünlüğü sağlayabilmek ve tüketici- ürün arasındaki bilgi boşluğunu kapatabilmek amacıyla gerçekleştirdikleri iletişim uygulamalarında reklamın oldukça etkili olduğunu anlamış ve konuya verilen önem artmıştır. Bilginin sağlanması ve tüketicinin bilgilendirilmesi sürecinde reklam önemli rol oynamaktadır. Reklamı iletişim amacı kapsamında değerlendirdiğimizde; tüketicinin yeni ürünlerin kullanım miktarı ve süresi, ürün kullanım alanları, ürün kullanımı sonucunda elde edeceği yararlar gibi vb. pek çok bilgi reklam mesajları aracılığıyla aktarılmaktadır. Dolayısıyla tüketiciye verilecek bilgilerde yanlış anlamaları önlemek, tüketici haklarını suistimal etmemek ve en önemlisi tüketici bilincinin yaygınlaştırılmasında reklamda etik ilke ve değerler ön plana çıkmaktadır. Çünkü günümüz tüketicisi satın aldığı ürünlerin kalitesinin yanında üretici kurumun kendisini doğru yönlendirmesini beklemektedir. Bu nedenle tüketicinin bilgilendirilmesi sürecinde reklam mesajlarında hangi bilginin verileceği, bilginin nasıl sunulacağı önemli olmaktadır.

 

 

Advertising Ethics During Informing Consumer

 

https://www.reklamhouse.com/It is obvious that the actions of the enterprises related to the products and services are directed and widely accepted, in short, the effectiveness of the marketing strategies, the right information access and the processing of the information. Increasing knowledge, especially due to changes and developments in communication and information technologies, has caused a great deal of information gaps between businesses and their consumers, and the ever-evolving technology and knowledge has required restructuring in marketing applications. In the new era, it has come to the point that consumers need to be informed about new products and services as well as information access and evaluation. Due to the need for communication activities in solving the gaps between business and consumer, it has been realized that only quality production and distribution is not sufficient in the success of the enterprises, and it has been understood that communication with the consumer should be made in adopting the products.

Rapid increase of information due to technology has significant effects on the consciousness of consumer, especially communication and information transfer are important in determining consumer preference and procurement decision process. Accordingly, businesses have realized that advertising is highly effective in their communication practices in order to provide competitive advantage and to close the gap between consumers and products. Advertising plays an important role in providing information and informing the consumer. When we evaluate the advertisement within the scope of communication purpose; Such as the amount and duration of use of the new products by the consumer, the areas of use of the products, the benefits to be obtained as a result of product use, and so on. Many information is transmitted via advertising messages. Therefore, ethical principles and values ​​are at the forefront in avoiding misunderstandings in consumer information, abusing consumer rights, and most importantly in promoting consumer awareness. Because today’s consumer expects the manufacturer to direct itself towards quality as well as the quality of the products it buys. For this reason, it is important to know what information is given in advertising messages and how information is presented in the process of informing the consumer.