Mekan ve Rekabet Etkileşimi

27
Ağu

Mekân tasavvurunun hem ufki manada hem de şakuli manada fetişistleştiği günümüzde mekân üzerine söz söyleme gayretinde olan, şehir ve bölge plancısı Muhammed Esad Tiryaki,  kümelenme yaklaşımı çerçevesinde Kümelenme Yaklaşımı Çerçevesinde Mekânsal Yoğunlaşma-Rekabet İlişkisi: İstanbul Merter Tekstil Merkezi Örneği başlıklı yüksek lisans tezinin sunumunu gerçekleştirdi. Tiryaki, tezin esas amacının Merter tekstil merkezi örneğini kümelenme, mekânsal yoğunlaşma ve rekabet kavramları çerçevesinde incelemek olduğunu söyledi.

Klasik yerleşme teorisinden hareketle geliştirilen kümelenme (clustering) yaklaşımında, firmaların temel olarak sahip oldukları mekânsal yakınlık nedeniyle elde edecekleri avantajlara gönderme yapmaktadır.  Kümelenme yaklaşımı bağlamında ortak bir takım hususlar olduğunu belirten Tiryaki, bunlardan ikisinin mekânsal yoğunlaşma ve rekabet olduğunu ifade etti.

Mekan ve Rekabet Etkileşimi – Merter Tekstil MerkeziMekânsal yoğunlaşma kavramını, literatürde benzer ve tamamlayıcı faaliyetleri olan firmaların coğrafi mekânda mekânsal yakınlığı gerçekleştirmeleri ve bu firmaların sayıca çoğalarak birbirlerine yakın yerlerde konumlanmaları olarak tanımlandığını dile getiren Tiryaki, sayıca çoğalmanın önemli olduğuna dikkatleri çekti. Yani herhangi bir zaman diliminde herhangi bir mekânda mekânsal yoğunlaşma var mı yok mu sorusuna cevap ararken sayıca yoğunlaşmış firmaların varlığı önemli bir husustur. Mekânsal yoğunlaşmada bir takım ölçekler olduğunu belirten Tiryaki bunların kent ölçeğinden bölge ölçeğine ve daha sonra uluslararası ölçeğe kadar çıkabildiğini söyledi.

Şimdi Arayın