Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemi Nedir ?
Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm birimlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim anlayışıdır. Müşteri tarafından tanımlanan kaliteye öncelik verilerek kuruluşun ürün ve hizmetleri yanında yönetiminin de kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen bir yönetim uygulamasıdır.

Yukarıdaki açıklamadan görüldüğü gibi, kalite, kesin hatlarıyla tanımlanmalı ve ürün ve hizmetlerin özünde yer almalıdır, Muayene yöntemleriyle kaliteyi sağlamak mümkün değildir. Muayene yöntemleri uygun olmayan ürün hizmetleri tespit etmeye yarar, hataların ortaya çıkmasını engelleyemez. Hâlbuki esas amaç ilk defada ve her zaman doğru işi yapmaktır. Hatalar, verimsizliğe ve ürün maliyetlerinin artmasına yol açacaktır.

Şimdi Arayın