ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi standardı, hizmet yönetimini “işin gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmetlerin” yönetilmesi” şeklinde tanımlamaktadır.
Hizmetin gerçekleşmesine yönelik, doğu ve sistematik bir yapı içerisinde planlama, eğitim, gözden geçirme, araştırma yapma, müşteri ile birlikte çalışma gibi süreçlerin kuruluş hedefleri doğrultusunda uygulanmasını gerektirir.
Bilgi Teknolojileri hizmet yönetimi şu kapsamları içermektedir;
– Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutmak,
– Bilgi teknolojisi maliyetlerini optimize etmek,
– Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetmek,
– Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğu sağlamak,
– Daha büyük boyutlardaki değişiklikleri yönetmek,
– Bilgi teknolojisi hizmetlerini iş ihtiyaçlarına göre kullanmak.

Kuruluşların ISO/IEC 20000’i Uygulama Amaçları
Hizmet Yönetim sistemi, sektör ve büyüklükten bağımsız olarak tüm kuruluşlara uygulanabilecek bir çerçeve modeldir. Kuruluşların ISO/IEC 20000 gereklerine uygun bir yönetim sistemi modeli uygulama amaçları şu şekilde özetlenebilir;
– Hizmetlerini etkin bir izleme, gözden geçirme ve iyileştirme süreciyle geliştirmek isteyen,
– Kusursuz ve aksaksız hizmet sunmak isteyen,
– Tutarlı bir yaklaşımla tedarikçilerini yönetmek isteyen,
– Hizmet kalitesini göstermek isteyen hizmet sağlayıcılarının ISO/IEC 20000 standardına ihtiyacı vardır.

Detaylı bilgi ve sorularınız için uzmanlarımıza danışmanızı öneririz.

Şimdi Arayın