ISO IEC 17025 Akreditasyon

ISO IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu

ISO IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Bu standart, yerine geçtiği ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.
ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyonlaboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.

Laboratuar teknik yeterliliği;
Laboratuarların teknik yeterlilikleri pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin bazıları:
– Laboratuar personelinin vasıfları, eğitim durumu ve tecrübesi,
– Deney/ölçüm donanımının teknolojik durumu ve kalibrasyonu,
– Numune alma metotlarının uygunluğu,
– İstenen sonucu veren nitelikte deney metotlarının laboratuarda kullanılabilirliği,
– Ulusal /uluslararası ölçüm standartlarına olan izlenebilirlik,
– Etkin kayıt ve rapor sunma sistemi,
– Deney/ölçüm tesislerinin niteliği.
Detaylar için uzmanlarımızdan bilgi alınız.

Şimdi Arayın